Midori Studio Việt Nam Shopee 1 Thương Hiệu Thời Trang Giá Rẻ, Chất Lượng Hàng Đầu: Thiết Kế Basic Phù Hợp Với Nhiều Độ Tuổi, Giá Cả Hợp Lý Mà Bền Bỉ, Chất Lượng

Shopie đang đề xuất sản phẩm của Midori là sản phẩm bán chạy nhất. Nhanh chóng truy cập vào đây  MIDORI STUDIO SHOPEE PUB để sở hữu ngay

📢 Các bạn ơi! Các bạn đã sẵn sàng chưa, chúng mình bắt đầu đây…

𝐌𝐈𝐃𝐎𝐑𝐈 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟕𝟎% 𝐁𝐀𝐋𝐎
🌈 Nhanh tay bấm vào kênh Tiktok: @midori.studio.official ngay nhé!
🌻 Cuối tháng rồi đây - Sale liền tay - Nhận ngay Balo🌻
_____________________
Day
Hour
Minute
Second

( ! ) Warning: file_get_contents(https://pub-6d7d495d5b124c288666840490155945.r2.dev/Đi học có thể quên tập, quên sách nhưng thể quên HỘP BÚT.jpg): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 156
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.00561113848{main}( ).../index.php:0
20.00601114192require( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.269414822128require_once( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.277115092360include( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/themes/generatepress/single.php ).../template-loader.php:106
50.555625872984generate_do_template_part( $template = 'single' ).../single.php:29
60.555625872984get_template_part( $slug = 'content', $name = 'single', $args = ??? ).../theme-functions.php:568
70.555625873504locate_template( $template_names = [0 => 'content-single.php', 1 => 'content.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
80.555725873888load_template( $_template_file = '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/themes/generatepress/content-single.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
90.556125883056require( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/themes/generatepress/content-single.php ).../template.php:792
100.558925965376the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../content-single.php:73
110.559025965408apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '<!-- wp:fl-builder/layout -->\r\n<p>Shopie đang đề xuất sản phẩm của Midori là sản phẩm bán chạy nhất. Nhanh chóng truy cập vào đây  <strong><a href="https://shopxuhuong.com/go/midori_studio" aria-label="">MIDORI STUDIO SHOPEE PUB</a></strong> để sở hữu ngay</p>\r\n<p><a href="https://shopxuhuong.com/go/dienmayxanh" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/go/thegioididong" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/g'... ).../post-template.php:256
120.559025965816WP_Hook->apply_filters( $value = '<!-- wp:fl-builder/layout -->\r\n<p>Shopie đang đề xuất sản phẩm của Midori là sản phẩm bán chạy nhất. Nhanh chóng truy cập vào đây  <strong><a href="https://shopxuhuong.com/go/midori_studio" aria-label="">MIDORI STUDIO SHOPEE PUB</a></strong> để sở hữu ngay</p>\r\n<p><a href="https://shopxuhuong.com/go/dienmayxanh" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/go/thegioididong" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/g'..., $args = [0 => '<!-- wp:fl-builder/layout -->\r\n<p>Shopie đang đề xuất sản phẩm của Midori là sản phẩm bán chạy nhất. Nhanh chóng truy cập vào đây  <strong><a href="https://shopxuhuong.com/go/midori_studio" aria-label="">MIDORI STUDIO SHOPEE PUB</a></strong> để sở hữu ngay</p>\r\n<p><a href="https://shopxuhuong.com/go/dienmayxanh" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/go/thegioididong" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/g'...] ).../plugin.php:205
130.561425970296FLBuilder::render_content( $content = '\r\n<p>Shopie đang đề xuất sản phẩm của Midori là sản phẩm bán chạy nhất. Nhanh chóng truy cập vào đây  <strong><a href="https://shopxuhuong.com/go/midori_studio" aria-label="">MIDORI STUDIO SHOPEE PUB</a></strong> để sở hữu ngay</p>\r\n<p><a href="https://shopxuhuong.com/go/dienmayxanh" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/go/thegioididong" target="_blank" rel="noopener"> </a> <a href="https://shopxuhuong.com/go/nguyenkim" target="_blank" '... ).../class-wp-hook.php:324
140.662625987784FLBuilder::render_content_by_id( $post_id = 6255, $tag = ???, $attrs = ??? ).../class-fl-builder.php:2082
150.662726007120FLBuilder::render_nodes( ).../class-fl-builder.php:2007
160.663026007872FLBuilder::render_rows( ).../class-fl-builder.php:2154
170.693326225568FLBuilder::render_row( $row = class stdClass { public $node = 'nbt26r8mpiy1'; public $type = 'row'; public $parent = NULL; public $position = 3; public $settings = class stdClass { public $width = 'full'; public $content_width = 'fixed'; public $full_height = 'default'; public $min_height = ''; public $min_height_unit = 'px'; public $min_height_large = ''; public $min_height_large_unit = 'px'; public $min_height_medium = ''; public $min_height_medium_unit = 'px'; public $min_height_responsive = ''; public $min_height_responsive_unit = 'px'; public $content_alignment = 'center'; public $aspect_ratio = ''; public $aspect_ratio_large = ''; public $aspect_ratio_medium = ''; public $aspect_ratio_responsive = ''; public $text_color = ''; public $link_color = ''; public $hover_color = ''; public $heading_color = ''; public $bg_type = 'color'; public $bg_image_source = 'library'; public $bg_image_url = ''; public $bg_image = ''; public $bg_image_src = ''; public $bg_image_large = ''; public $bg_image_large_src = ''; public $bg_image_medium = ''; public $bg_image_medium_src = ''; public $bg_image_responsive = ''; public $bg_image_responsive_src = ''; public $bg_repeat = 'no-repeat'; public $bg_repeat_large = ''; public $bg_repeat_medium = ''; public $bg_repeat_responsive = ''; public $bg_position = 'center center'; public $bg_position_large = ''; public $bg_position_medium = ''; public $bg_position_responsive = ''; public $bg_x_position = ''; public $bg_x_position_unit = '%'; public $bg_x_position_large = ''; public $bg_x_position_large_unit = '%'; public $bg_x_position_medium = ''; public $bg_x_position_medium_unit = '%'; public $bg_x_position_responsive = ''; public $bg_x_position_responsive_unit = '%'; public $bg_y_position = ''; public $bg_y_position_unit = '%'; public $bg_y_position_large = ''; public $bg_y_position_large_unit = '%'; public $bg_y_position_medium = ''; public $bg_y_position_medium_unit = '%'; public $bg_y_position_responsive = ''; public $bg_y_position_responsive_unit = '%'; public $bg_attachment = 'scroll'; public $bg_attachment_large = ''; public $bg_attachment_medium = ''; public $bg_attachment_responsive = ''; public $bg_size = 'cover'; public $bg_size_large = ''; public $bg_size_medium = ''; public $bg_size_responsive = ''; public $bg_video_source = 'wordpress'; public $bg_video = ''; public $bg_video_webm = ''; public $bg_video_url_mp4 = ''; public $bg_video_url_webm = ''; public $bg_video_service_url = ''; public $bg_video_audio = 'no'; public $bg_video_mobile = 'no'; public $bg_video_fallback = ''; public $bg_video_fallback_src = ''; public $ss_source = 'wordpress'; public $ss_photos = ''; public $ss_feed_url = ''; public $ss_speed = '3'; public $ss_transition = 'fade'; public $ss_transitionDuration = '1'; public $ss_randomize = 'false'; public $bg_parallax_image = ''; public $bg_parallax_image_src = ''; public $bg_parallax_image_large = ''; public $bg_parallax_image_large_src = ''; public $bg_parallax_image_medium = ''; public $bg_parallax_image_medium_src = ''; public $bg_parallax_image_responsive = ''; public $bg_parallax_image_responsive_src = ''; public $bg_parallax_speed = '2'; public $bg_parallax_offset = 0; public $bg_parallax_offset_large = ''; public $bg_parallax_offset_medium = ''; public $bg_parallax_offset_responsive = ''; public $bg_overlay_type = 'color'; public $bg_overlay_color = ''; public $bg_overlay_gradient = [...]; public $bg_color = ''; public $bg_gradient = [...]; public $bg_gradient_large = ''; public $bg_gradient_medium = ''; public $bg_gradient_responsive = ''; public $bg_embed_code = ''; public $border = [...]; public $border_large = ''; public $border_medium = [...]; public $border_responsive = [...]; public $top_edge_shape = ''; public $top_edge_align = 'top center'; public $top_edge_fill_style = 'color'; public $top_edge_fill_color = 'rgba(255,255,255,0.33)'; public $top_edge_fill_color_large = ''; public $top_edge_fill_color_medium = ''; public $top_edge_fill_color_responsive = ''; public $top_edge_fill_gradient = [...]; public $top_edge_transform = [...]; public $bottom_edge_shape = ''; public $bottom_edge_align = 'bottom center'; public $bottom_edge_fill_style = 'color'; public $bottom_edge_fill_color = 'aaa'; public $bottom_edge_fill_color_large = ''; public $bottom_edge_fill_color_medium = ''; public $bottom_edge_fill_color_responsive = ''; public $bottom_edge_fill_gradient = [...]; public $bottom_edge_transform = [...]; public $container_overflow = ''; public $responsive_display = 'desktop,large,medium,mobile'; public $visibility_display = ''; public $visibility_user_capability = ''; ... }; public $global = FALSE } ).../class-fl-builder.php:2371
180.693726229600include( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/plugins/bb-plugin/includes/row.php ).../class-fl-builder.php:2410
190.694026229600FLBuilder::render_column_group( $group = class stdClass { public $node = 'i9sy8gr0muto'; public $type = 'column-group'; public $parent = 'nbt26r8mpiy1'; public $position = 0; public $settings = ''; public $global = FALSE } ).../row.php:10
200.694426257328include( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/plugins/bb-plugin/includes/column-group.php ).../class-fl-builder.php:2640
210.694826257328FLBuilder::render_column( $col_id = class stdClass { public $node = '8qxk5btu7zhd'; public $type = 'column'; public $parent = 'i9sy8gr0muto'; public $position = 0; public $settings = class stdClass { public $size = 60; public $size_large = ''; public $size_medium = '50'; public $size_responsive = '100'; public $min_height = ''; public $min_height_unit = 'px'; public $min_height_large = ''; public $min_height_large_unit = 'px'; public $min_height_medium = ''; public $min_height_medium_unit = 'px'; public $min_height_responsive = ''; public $min_height_responsive_unit = 'px'; public $equal_height = 'yes'; public $aspect_ratio = ''; public $aspect_ratio_large = ''; public $aspect_ratio_medium = ''; public $aspect_ratio_responsive = ''; public $content_alignment = 'center'; public $text_color = ''; public $link_color = ''; public $hover_color = ''; public $heading_color = ''; public $bg_type = 'color'; public $bg_image = ''; public $bg_image_src = ''; public $bg_image_large = ''; public $bg_image_large_src = ''; public $bg_image_medium = ''; public $bg_image_medium_src = ''; public $bg_image_responsive = ''; public $bg_image_responsive_src = ''; public $bg_repeat = 'no-repeat'; public $bg_repeat_large = ''; public $bg_repeat_medium = ''; public $bg_repeat_responsive = ''; public $bg_position = 'center center'; public $bg_position_large = ''; public $bg_position_medium = ''; public $bg_position_responsive = ''; public $bg_x_position = ''; public $bg_x_position_unit = '%'; public $bg_x_position_large = ''; public $bg_x_position_large_unit = '%'; public $bg_x_position_medium = ''; public $bg_x_position_medium_unit = '%'; public $bg_x_position_responsive = ''; public $bg_x_position_responsive_unit = '%'; public $bg_y_position = ''; public $bg_y_position_unit = '%'; public $bg_y_position_large = ''; public $bg_y_position_large_unit = '%'; public $bg_y_position_medium = ''; public $bg_y_position_medium_unit = '%'; public $bg_y_position_responsive = ''; public $bg_y_position_responsive_unit = '%'; public $bg_attachment = 'scroll'; public $bg_attachment_large = ''; public $bg_attachment_medium = ''; public $bg_attachment_responsive = ''; public $bg_size = 'cover'; public $bg_size_large = ''; public $bg_size_medium = ''; public $bg_size_responsive = ''; public $bg_overlay_type = 'color'; public $bg_overlay_color = ''; public $bg_overlay_gradient = [...]; public $bg_color = ''; public $bg_gradient = [...]; public $bg_gradient_large = ''; public $bg_gradient_medium = ''; public $bg_gradient_responsive = ''; public $border = [...]; public $border_large = ''; public $border_medium = [...]; public $border_responsive = [...]; public $responsive_display = 'desktop,large,medium,mobile'; public $responsive_order = ''; public $visibility_display = ''; public $visibility_user_capability = ''; public $animation = [...]; public $container_element = 'div'; public $id = ''; public $class = ''; public $node_label = ''; public $export = ''; public $import = ''; public $margin_top = ''; public $margin_unit = 'px'; public $margin_top_large = ''; public $margin_large_unit = 'px'; public $margin_top_medium = ''; public $margin_medium_unit = 'px'; public $margin_top_responsive = ''; public $margin_responsive_unit = 'px'; public $margin_right = ''; public $margin_right_large = ''; public $margin_right_medium = ''; public $margin_right_responsive = ''; public $margin_bottom = ''; public $margin_bottom_large = ''; public $margin_bottom_medium = ''; public $margin_bottom_responsive = ''; public $margin_left = ''; public $margin_left_large = ''; public $margin_left_medium = ''; public $margin_left_responsive = ''; public $padding_top = ''; public $padding_unit = '%'; public $padding_top_large = ''; public $padding_large_unit = 'px'; public $padding_top_medium = ''; public $padding_medium_unit = 'px'; public $padding_top_responsive = ''; public $padding_responsive_unit = 'px'; public $padding_right = '10'; public $padding_right_large = ''; public $padding_right_medium = '0'; public $padding_right_responsive = ''; public $padding_bottom = ''; public $padding_bottom_large = ''; public $padding_bottom_medium = ''; public $padding_bottom_responsive = ''; public $padding_left = ''; public $padding_left_large = ''; public $padding_left_medium = ''; public $padding_left_responsive = ''; public $bb_css_code = ''; public $bb_js_code = ''; ... }; public $global = FALSE } ).../column-group.php:7
220.695026259824include( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/plugins/bb-plugin/includes/column.php ).../class-fl-builder.php:2729
230.695426259824FLBuilder::render_modules( $col_id = class stdClass { public $node = '8qxk5btu7zhd'; public $type = 'column'; public $parent = 'i9sy8gr0muto'; public $position = 0; public $settings = class stdClass { public $size = 60; public $size_large = ''; public $size_medium = '50'; public $size_responsive = '100'; public $min_height = ''; public $min_height_unit = 'px'; public $min_height_large = ''; public $min_height_large_unit = 'px'; public $min_height_medium = ''; public $min_height_medium_unit = 'px'; public $min_height_responsive = ''; public $min_height_responsive_unit = 'px'; public $equal_height = 'yes'; public $aspect_ratio = ''; public $aspect_ratio_large = ''; public $aspect_ratio_medium = ''; public $aspect_ratio_responsive = ''; public $content_alignment = 'center'; public $text_color = ''; public $link_color = ''; public $hover_color = ''; public $heading_color = ''; public $bg_type = 'color'; public $bg_image = ''; public $bg_image_src = ''; public $bg_image_large = ''; public $bg_image_large_src = ''; public $bg_image_medium = ''; public $bg_image_medium_src = ''; public $bg_image_responsive = ''; public $bg_image_responsive_src = ''; public $bg_repeat = 'no-repeat'; public $bg_repeat_large = ''; public $bg_repeat_medium = ''; public $bg_repeat_responsive = ''; public $bg_position = 'center center'; public $bg_position_large = ''; public $bg_position_medium = ''; public $bg_position_responsive = ''; public $bg_x_position = ''; public $bg_x_position_unit = '%'; public $bg_x_position_large = ''; public $bg_x_position_large_unit = '%'; public $bg_x_position_medium = ''; public $bg_x_position_medium_unit = '%'; public $bg_x_position_responsive = ''; public $bg_x_position_responsive_unit = '%'; public $bg_y_position = ''; public $bg_y_position_unit = '%'; public $bg_y_position_large = ''; public $bg_y_position_large_unit = '%'; public $bg_y_position_medium = ''; public $bg_y_position_medium_unit = '%'; public $bg_y_position_responsive = ''; public $bg_y_position_responsive_unit = '%'; public $bg_attachment = 'scroll'; public $bg_attachment_large = ''; public $bg_attachment_medium = ''; public $bg_attachment_responsive = ''; public $bg_size = 'cover'; public $bg_size_large = ''; public $bg_size_medium = ''; public $bg_size_responsive = ''; public $bg_overlay_type = 'color'; public $bg_overlay_color = ''; public $bg_overlay_gradient = [...]; public $bg_color = ''; public $bg_gradient = [...]; public $bg_gradient_large = ''; public $bg_gradient_medium = ''; public $bg_gradient_responsive = ''; public $border = [...]; public $border_large = ''; public $border_medium = [...]; public $border_responsive = [...]; public $responsive_display = 'desktop,large,medium,mobile'; public $responsive_order = ''; public $visibility_display = ''; public $visibility_user_capability = ''; public $animation = [...]; public $container_element = 'div'; public $id = ''; public $class = ''; public $node_label = ''; public $export = ''; public $import = ''; public $margin_top = ''; public $margin_unit = 'px'; public $margin_top_large = ''; public $margin_large_unit = 'px'; public $margin_top_medium = ''; public $margin_medium_unit = 'px'; public $margin_top_responsive = ''; public $margin_responsive_unit = 'px'; public $margin_right = ''; public $margin_right_large = ''; public $margin_right_medium = ''; public $margin_right_responsive = ''; public $margin_bottom = ''; public $margin_bottom_large = ''; public $margin_bottom_medium = ''; public $margin_bottom_responsive = ''; public $margin_left = ''; public $margin_left_large = ''; public $margin_left_medium = ''; public $margin_left_responsive = ''; public $padding_top = ''; public $padding_unit = '%'; public $padding_top_large = ''; public $padding_large_unit = 'px'; public $padding_top_medium = ''; public $padding_medium_unit = 'px'; public $padding_top_responsive = ''; public $padding_responsive_unit = 'px'; public $padding_right = '10'; public $padding_right_large = ''; public $padding_right_medium = '0'; public $padding_right_responsive = ''; public $padding_bottom = ''; public $padding_bottom_large = ''; public $padding_bottom_medium = ''; public $padding_bottom_responsive = ''; public $padding_left = ''; public $padding_left_large = ''; public $padding_left_medium = ''; public $padding_left_responsive = ''; public $bb_css_code = ''; public $bb_js_code = ''; ... }; public $global = FALSE } ).../column.php:3
240.695626273000FLBuilder::render_module( $module_id = class stdClass { public $node = 'hslqv5eucrp8'; public $type = 'module'; public $parent = '8qxk5btu7zhd'; public $position = 0; public $settings = class stdClass { public $photo_source = 'url'; public $photo = '920'; public $photo_src = 'https://pub-6d7d495d5b124c288666840490155945.r2.dev/Đi học có thể quên tập, quên sách nhưng thể quên HỘP BÚT.jpg'; public $photo_url = 'https://pub-6d7d495d5b124c288666840490155945.r2.dev/Đi học có thể quên tập, quên sách nhưng thể quên HỘP BÚT.jpg'; public $title_hover = 'no'; public $url_title = ''; public $show_caption = '0'; public $caption = ''; public $link_type = 'url'; public $link_url = 'https://shopxuhuong.com/go/midori_studio'; public $link_url_target = '_blank'; public $link_url_nofollow = 'no'; public $crop = 'landscape'; public $width = ''; public $width_unit = 'px'; public $width_large = ''; public $width_large_unit = 'px'; public $width_medium = ''; public $width_medium_unit = 'px'; public $width_responsive = ''; public $width_responsive_unit = 'px'; public $align = 'center'; public $align_large = ''; public $align_medium = ''; public $align_responsive = ''; public $border = [...]; public $border_large = [...]; public $border_medium = [...]; public $border_responsive = [...]; public $caption_typography = [...]; public $caption_typography_large = [...]; public $caption_typography_medium = [...]; public $caption_typography_responsive = [...]; public $responsive_display = 'desktop,large,medium,mobile'; public $visibility_display = ''; public $visibility_user_capability = ''; public $animation = [...]; public $container_element = 'div'; public $id = ''; public $class = ''; public $node_label = ''; public $export = ''; public $import = ''; public $margin_top = ''; public $margin_unit = 'px'; public $margin_top_large = ''; public $margin_large_unit = 'px'; public $margin_top_medium = ''; public $margin_medium_unit = 'px'; public $margin_top_responsive = ''; public $margin_responsive_unit = 'px'; public $margin_right = ''; public $margin_right_large = ''; public $margin_right_medium = ''; public $margin_right_responsive = ''; public $margin_bottom = ''; public $margin_bottom_large = ''; public $margin_bottom_medium = ''; public $margin_bottom_responsive = ''; public $margin_left = ''; public $margin_left_large = ''; public $margin_left_medium = ''; public $margin_left_responsive = ''; public $type = 'photo'; public $bb_css_code = ''; public $bb_js_code = ''; public $data = NULL; public $link_url-search = ''; public $as_values_link_url-search = ''; public $responsive_display_filtered = TRUE }; public $global = FALSE } ).../class-fl-builder.php:2861
250.696126278344include( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/plugins/bb-plugin/includes/module.php ).../class-fl-builder.php:2904
260.696526305136include( '/home/759796.cloudwaysapps.com/fyryzmfmcb/public_html/wp-content/plugins/bb-plugin/modules/photo/includes/frontend.php ).../module.php:10
270.696526305664FLPhotoModule->get_src( ).../frontend.php:5
280.696926306680FLPhotoModule->crop( ).../photo.php:272
290.696926306680FLPhotoModule->_get_editor( ).../photo.php:114
300.865026665640wp_get_image_editor( $path = 'https://pub-6d7d495d5b124c288666840490155945.r2.dev/Đi học có thể quên tập, quên sách nhưng thể quên HỘP BÚT.jpg', $args = ??? ).../photo.php:430
310.989826738168WP_Image_Editor_Imagick->load( ).../media.php:4057
320.990226738264file_get_contents( $filename = 'https://pub-6d7d495d5b124c288666840490155945.r2.dev/Đi học có thể quên tập, quên sách nhưng thể quên HỘP BÚT.jpg' ).../class-wp-image-editor-imagick.php:156

Đi học có thể quên tập, quên sách nhưng thể quên HỘP BÚT…

💯 Không chỉ đựng bút, máy tính cầm tay, đồ makeup,... Mà còn có thể đựng “cả thế giới” vào trong em này tại nhà 𝙼𝙸𝙳𝙾𝚁𝙸.
✨ Giá cả phù hợp với Học sinh/ Sinh viên
✨ Chất liệu: Polyester chống thấm nước
✨ Được thiết kế với 1 ngăn lớn và 1 ngăn nhỏ bên trong
✨ Dây kéo và đầu kéo chuẩn YKK
✨ Kích Thước nhỏ gọn với 10 x 20 x 8 cm; Cân Nặng ~0,2 kg
🎉 Nhanh tay đặt ngay, nhận ngay ưu đãi🎉
_____________________

|𝗖𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗢𝗢𝗡…|

💭 Điều bất ngờ của 𝙈𝙄𝘿𝙊𝙍𝙄 𝙎𝙏𝙐𝘿𝙄𝙊 vào cuối tháng 10 này - Là một sự kiện CHẤN ĐỘNG, từ trước đến giờ chưa bao giờ có ‼️
🌅 Tất cả sẽ được bật mí ngay đây:
👉 Ngay 31/10 - 𝐌𝐈𝐃𝐎𝐑𝐈 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟕𝟎% 𝐁𝐀𝐋𝐎
👉 Vào 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎 - 𝟐𝟏:𝟎𝟎 tại kênh Tiktok: @midori.studio.official
🌻 Cuối tháng rồi đây - Sale liền tay - Nhận ngay Balo🌻
🥳 Hẹn gặp các bạn vào phiên live ngày mai nhé!
_____________________

Midori Studio LOCAL BRAND UY TÍN CHÍNH HÃNG TẠI TPHCM

Midori Studio là một Local brand uy tín

Midori Studio là một Local brand uy tín chính hãng: Chuyên áo thun, áo phông, áo sơ mi, quần short, quần đùi, áo khoác, áo bomber, áo sweater, hoodie.

MIDORI STUDIO chính hãng tại Shopee ưu đãi

Mua áo thun, sơ mi, polo, quần shorts, áo khoác, sweater, hoodie,... nam nữ unisex chất lượng, uy tín MIDORI STUDIO chính hãng tại Shopee ưu đãi tháng 12/2023. Giao hỏa tốc, Shopee đảm bảo. MUA NGAY!

Thương hiệu thời trang giá rẻ

✓ Thương hiệu thời trang giá rẻ, chất lượng hàng đầu: thiết kế basic phù hợp với nhiều độ tuổi, giá cả hợp lý mà bền bỉ, chất lượng. 

Chuyên mục mỗi ngày một 𝐀́𝐎 𝐓𝐇𝐔𝐍 của nhà 𝐌𝐈𝐃𝐎𝐑𝐈

Ngoài ra còn rất nhiều mẫu khác đã lên kế. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt ngay, nhận ngay ưu đãi tại nhà 𝐌𝐈𝐃𝐎𝐑𝐈

Midori Studio là nhãn hàng uy tín

Midori Studio là nhãn hàng uy tín, chất lượng: đứng Top các sản phẩm bán chạy của sàn TMDT, đánh giá 4.9

 

Đa dạng line sản phẩm

✓ Đa dạng line sản phẩm, KOC có thể lựa chọn theo style.

𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 𝐱 𝐌𝐈𝐃𝐎𝐑𝐈

🌻 Một em túi đang làm mưa làm gió trên mọi mặt trận nhà Midori - Túi TOTE GLOBAL với hơn 3 ngàn lượt bán trên các nền tảng.
❤️ 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 với:
✔️ Giá cả phù hợp với học sinh/ sinh viên.
✔️ Miễn phí ship, 1 đổi 1 khi sản phẩm có vấn đề do nhà sản xuất
✔️ Chất liệu: Polyester chống thấm nước
✔️ Kích thước: 30cm x 37cm x 12cm
✔️ Bao gồm: Ngăn chống sốc đựng vừa laptop 14 inch + nhiều ngăn nhỏ phía trong + 1 ngăn ngoài
🎉 Nhanh tay đặt ngay, nhận ngay ưu đãi 🎉
_____________________

COMING SOON!!!

Áo thun phối quần jean có nhàm chán?

👉MIDORI ra mắt mẫu chân váy dài cho outfit của bạn trông có gu hơn
👉Phối hợp đa dạng các mẫu áo Unisex, Baby tee
👉Màu sắc từ cơ bản đến trendy
⬇️ Tham khảo các sản phẩm khác ⬇️
_____________________
Day
Hour
Minute
Second

Leave a Comment